ورود به کانال تلگرام شیروخط

رومئو و ژولیت

romeo

چقدر حالم خوبه

halam

با چه بنویسم

naia

چقدر تنها برم دریا

daryach

دو برابر شدن تنهایی

tan2

بوی خاطرات

khb

اینجوری میرن نه اونجوری

khaak

چقد شاخ داریم

shaak

تو فرشته پاک نبودی

pak

ای ساربان آهسته ران

sareban