روزگار پدرم را گرفت

p5

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف