وجدان آسوده

text1

در عالم دو چیز از همه زیباتر است:
آسمانی پرستاره
و
وجدانی آسوده
کانت

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط