اشعار کوتاه روز معلم – دوبیتی های قشنگ در مورد معلم

t2

یک پدر بخشنده آب و گل است / یک پدر روشنگر جان و دل است
لیک اگر پرسی کدامین برترین / آنکه دین آموزد و علم یقین
روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد
.
.
.
از پدر گر قالب تن یافتیم / از معلم جان روشن یافتیم
ای معلم چون کنم توصیف تو / چون خدا مشکل توان تعریف تو
.
.
.
اگر داری تو عقل و دانش وهوش / معلم هر چه می گوید بکن گوش !
معلم چون پدر والا مقام است معلم مستحق احترام است
معلم را مرنجان هرگز از خویش / مزن با حرف بی جا بر دلش نیش !
.


.
.
چه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود
چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود
ای معلم کـه تـو را دانـش بسیـار بـوَد
جان شاگرد بـه فدایت که سزاوار بوَد . . .
.
.
.
اندیشه ام از تو سبز و آباد شده / از جهل وغم این فکرتم آزاد شده
در مکتب پاک و شاد استاد ببین / غم رفته زجانم ودلم شاد شده . . .
هفته معلم گرامی باد
.
.
.
در مکتب تو همیشه شاگردم من / دور از رخ تو همیشه پر دردم من
در فصل بهار و روز استاد ببین / بی نور معلم این چنین زردم من . . .
.
.
.
آموزش عشقم از همین مکتب توست
اندوخته ی سوادم از این لب توست
گفتم که مریضم و بیا بستر من
چون عامل دردم این غم و این تب توست
.
.
.
با این گچ عشق تخته ی جانم زن
خطّی ز کلام خود به ایمانم زن
صد درس در این کلاست آموخته ام
یک درس ز عشق جان ویرانم زن
.
.
.
آموزگارم ، تو باغبانی
می پرورانی بذروجودم ، با مهربانی
با درسهایت دیو جهالت از من گریزد
اندرزهایت ، بهر وجودم ، شد پاسبانی
من غرقه بودم در بحر غفلت
دستم گرفتی ای ناجی من،
من همچو قایق ، تو بادبانی
بر خوان ِ دانش من میهمانم
تو ای معلم ، خود میزبانی
کار تو باشد، ارشاد انسان
همکار ِ خوب ِ پیغمبرانی
.
.
.
حروف درس الفبا ی ما معلم بود
تمام صحبت ما یک صدا معلم بود
.
به روی تخته ی چوبی همیشه بی پایان
شروع نام خدابود، تا معلم بود
.
نگاه روشن دنیای کودکی هایم
به خشم و بوسه ی مادر ؤ یامعلم بود
.
خدا به وسعت ایمان به شکل هر واژه
ؤ جمله جمله ی ایثار ،با معلم بود
.
قسم به نام پیام آوران آگاهی
تمام درد بشر را دوا معلم بود
.
شکوه صبر وصلابت چو کوه می بارید
سه تیغ مهر ؤ سنگ بلا معلم بود
.
به دشتهای پر ازغنچه های پراحساس
گلی شکفته به نام وفا ،معلم بود
.
به هیچ زندگی و پوچ مرگ ،معنا داد
تمام بود و نبود شما معلم بود
.
به وقت گوش نهادن نشسته شاگردیم
در اوج خستگیش هم به پا معلم بود
.
هنوز پرسش بی پاسخی که می خواند
معلم عشق خدا یا خدا معلم بود؟

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط