برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


شبیه کدوم حس خوب توام

tr-new-1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

خبر ز حال من نداری

tr-new-3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

شکل لبخند تو شدم

tr-new-2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن