باهم پیر بشید

pir

با هم پیر بشید
نه به دست هم Yes

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط