نیت خیر

niat

بعضیا از روی نیت خیرشون
برای ما کاری می کنن
که کاملا به ضرر ماست Confused

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط