به نداشتنش فکر کن

up

هر وقت
از دست کسی یا چیزی ناراحت شدی
فقط یه لحظه به نبودنش
یا
نداشتنش فکر کن !

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف