اولین فکر صبح

تو اولین فکر هر صبح منی Heart

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط