او خوشبخت باشد

khoshbakht

شاید که باور کردنش هم سخت باشد
اما دعا کردم
که او
خوشبخت
باشد . . .
سید تقى سیدی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط