تورا یاد نیست

vahshi

رو ، رو که وحشی آنچه کشید از تو سست عهد
ما را به خاطر است ، ترا گر به یاد نیست !
وحشی بافقی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط