عطر تنت

باید آنقدر
در آغوشت بگیرم
که اگر روزی
دور بودیم از هم
عطر تنت در من
مانده باشد . . .
عادل دانتیسم

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط