مهربانی دیوار نمی خواهد

مهربانی
دیوار نمی خواهد
مهربانی
یک دل دریایی می خواهد
دلی به وسعت
دشت
و دشتی به اندازه ی
” گذشت “

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف