اسیر دست فراموشی

ادعا

پیش پا افتاده بودیم
برای کسانی که
ادعای دوست داشتنمان را داشتند !
چه ساده بودیم؛
نفهمیدیم از همان اول،
اسیر دست فراموشی شدیم . . .
ندا عبدی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف