تو چه دانی

فراق

تو چه دانی
که چها کرد فراقت با من ؟
عراقى

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط