برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


متن تیکه دار

آدم ها شما را ترک می کنند

دختر

برخی آدمها شمارا ترک می کنند،
اما این پایان داستان شما نیست،
این پایان نقش آنها در داستان شماست . . .

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

برخورد سرد من با بعضیا

ti1

به بعضیا باید گفت
شما نگران برخورد سرد من نباشید
با اونی که باید گرم باشم
داغ داغم …

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 


بستن