ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس نوشته – جملکس

اولین فکر صبح

تو اولین فکر هر صبح منی Heart

آتش نشان بهشتی

plasco (7)

خداحافظ قهرمان

plasco (4)

عکس با متن برای پلاسکو

plasco (4)

قهرمانان بی ادعا

plasco (2)

شادی روح شهدای آتش نشان

plasco (1)

متن درباره رفیق آتش نشان

plasco (0)

عکس نوشته در مورد آتش نشانی

plasco (1)

بی تو

bi-to

شبیه کدوم حس خوب توام

tr-new-1