ورود به کانال تلگرام شیروخط


عکس نوشته – جملکس

آتش نشان بهشتی

plasco (7)

خداحافظ قهرمان

plasco (4)

عکس با متن برای پلاسکو

plasco (4)

قهرمانان بی ادعا

plasco (2)

شادی روح شهدای آتش نشان

plasco (1)

متن درباره رفیق آتش نشان

plasco (0)

عکس نوشته در مورد آتش نشانی

plasco (1)

بی تو

bi-to

شبیه کدوم حس خوب توام

tr-new-1

خبر ز حال من نداری

tr-new-3