ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس نوشته غمگین

هر شب به تو فکر میکنم

aghush

با چه بنویسم

naia

چقدر تنها برم دریا

daryach

دو برابر شدن تنهایی

tan2

بوی خاطرات

khb

ای ساربان آهسته ران

sareban

من تنهایم

tanham

دلشوره دارم

delshure

تو مرا شکستی

sokutt

تک بیتی قشنگ غمناک

abram