ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس نوشته غمگین

هر شب به تو فکر میکنم

aghush

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

با چه بنویسم

naia

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

چقدر تنها برم دریا

daryach

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

دو برابر شدن تنهایی

tan2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

بوی خاطرات

khb

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

ای ساربان آهسته ران

sareban

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

من تنهایم

tanham

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

دلشوره دارم

delshure

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

تو مرا شکستی

sokutt

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

تک بیتی قشنگ غمناک

abram

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط