ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس نوشته تیکه دار

کیا پشتم بودن

doshman

کار دنیا رو باش

donya

گذر زمان

zaman

ناراحت چی هستی

tik4

دوست اشتباهی

tik3

واسه هیچکی مهم نیستم

tik2

طرف گاو بود

tik1

عشق بچه بازی نیست

gh3

بهت نیاز دارم

gh2

تو هم دردی

dard