پیام تبریک قدم نو رسیده – متن تبریک به دنیا آمدن بچه

noreside

تولد زیباترین هدیه خدا
که مانند سروشی روح بخش به زندگی تان نور امید دمید را تبریک میگیم
قدم های کوچکش برایتان پر از خیر و برکت باشد
.
.
.
به یمن آمدن فرشته کوچکتان به زمین
با آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش
و روح بخشیدن به زندگیتان تبریک مرا پذیرا باشید
.
.
.
شکفتن نوگل زیبایتان در دشتی از یاسهای مهربانی
با نجوی سیمین آبشاران تهنیت باد
با آرزوی روشن ترین فرداها برای وجود نازنیش

ادامه مطلب رو دنبال کنید →

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • عالی 
  • متوسط