ورود به کانال تلگرام شیروخط

آثار سعدی

فایده بینایی

دیده را
فایده آن است
که دلبر بیند
ور نبیند
چه بود
فایده بینایی را In Love
سعدى

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

ای ساربان آهسته ران

sareban

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی