ورود به کانال تلگرام شیروخط

آثار مهدی فرجی

موج عاشق

شاید به سرگردانی ام دنیا بخندد
موجی که عاشق می‌شود ساحل ندارد
مهدی فرجی

دلشوره دارم

delshure