برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


آدم های گرگ صفت

رنگ عوض کردن آدما

رنگ عوض کردن آدما

بالاترین سرعت دنیا ،
سرعت رنگ عوض کردن آدماست Ghost

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

ماهیت روباه ها

روباه

‌من ترسم از گرگ‌ها نیست ،
می‌دانم کارشان دریدن است ؛
اما با ماهیت «روباه‌ها» چه کنم
وقتی مدام لباس عوض می‌کنند !

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 


بستن