برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


آرزوی خوشبختی

او خوشبخت باشد

khoshbakht

شاید که باور کردنش هم سخت باشد
اما دعا کردم
که او
خوشبخت
باشد . . .
سید تقى سیدی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

خوشبختی دیگران

telephone

خوشبختی مانند تلفن است Phone
اگر دیگران نداشته باشند
به هیچ درد شما نخواهد خورد !
برای دیگران آرزوی خوشبختی داشته باشید Rainbow

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن