ورود به کانال تلگرام شیروخط

ابراز علاقه

دیر میرسیم

همیشه یک نفر هست
که برای گفتن دوستت دارم به او ؛
دیر میرسیم . . !
چیستا یثربی

خیلی دوسش دارم

ziad