ورود به کانال تلگرام شیروخط

احمد شاملو

تجربه بیهوده

و فاصله
تجربه‌ای‌ بیهوده است …
احمد شاملو

حسرت درناها

پرپرواز ندارم، اما
دلی دارم در حسرت درناها، آه
این پرنده، در این قفس تنگ نمی خواند !
احمد شاملو

بستر عشق

ashegh6

زلال شانه‌هایت
همچنانم عطش می‌دهد
در بستری که عشق
مجابش کرده است
احمد شاملو