برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


استاتوس آغوش

معمای هر زن

زن ها

شایعه ی پیچیدگیِ زن ها،
تنها بهانه ای مردانه است
برای رفتن ها و ندیدن ها،
برای نفهمیدن ها و نخواستن ها !
وگرنه معمای هر زنی
با آغوش حل میشود . . .
حسنا میرصنم

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

عطر تنت

باید آنقدر
در آغوشت بگیرم
که اگر روزی
دور بودیم از هم
عطر تنت در من
مانده باشد . . .
عادل دانتیسم

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن