ورود به کانال تلگرام شیروخط

استاتوس بعضیا

ناراحت چی هستی

tik4

برخورد سرد من با بعضیا

ti1

به بعضیا باید گفت
شما نگران برخورد سرد من نباشید
با اونی که باید گرم باشم
داغ داغم …