ورود به کانال تلگرام شیروخط

استاتوس تصویری پاییز

درخت های خرمالو

del2

کاش آدم ها
شبیه درخت های خرمالو بودند !
که در پائیز برگ هایشان را از دست میدهند
ولی عشقشان به ثمر می نشیند
و زیبایی می آفرینند !

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

دل نوشته عاشقانه پاییزی

p5

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

تک بیتی قشنگ پاییزی

p4

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

عکس نوشته بغض پاییزی

p3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

عکس نوشته غمگین پاییزی

p1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

دل نوشته تصویری در مورد پاییز

p2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط