ورود به کانال تلگرام شیروخط

استاتوس جدایی

لحظات جدایی

esh3

لحظاتی هست که زندگی آدم هایی را از هم جدا میکند Big Frown
فقط برای اینکه هر دو بفهمند چقدر برای هم مهم اند . . .
پائولو کوئلیو

ای ساربان آهسته ران

sareban

عشق با قلب و روح

7l