برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


استاتوس جذاب

آدم هاى نصفه و نیمه

آدم ها

زندگیتان را
خالى از آدم هاى نصفه و نیمه کنید !
یک نفـر باید باشد کامل ،
ناب همیشه . . .
‌علی قاضی نظام

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

قدر آدما

آدما شاید تکراری بشن
ولی وقتی که برن
دیگه تکرار نمیشن
پس تا هستن
قدرشوم رو بدونید . . .

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

آهای روزگار

gh4

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 


بستن