ورود به کانال تلگرام شیروخط

استاتوس خداوند

لبخند خدا

labkhand

قدمهای گمشده

elahi

ایمانم را قوی کن

iman