ورود به کانال تلگرام شیروخط

استاتوس خیانت

به دردت دچارم

digari

من به درد تو دچارم
تو به درمان کسی دیگر Big Frown

آتش زدن به سرنوشت

fandak

آتش زدن به یک “سرنوشت”
کبریت نمی خواهد که !
“پـــا” می خواهد …
که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر …
و …
بـــــــــروی .. !