برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


استاتوس درد

دردم فزون باد

darman

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

عکس نوشته درد دار

درد دار

خیالـی نیست ، دیگر دردهایم را نمی گویـم

به روی دردهای کهنه ام تشدیــد بگذارید . . .

” امید صباغ نو “

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن