ورود به کانال تلگرام شیروخط

استاتوس ناز

اولین بار که دیدمت

avalin

وقتی برای اولین بار دیدمش،
هرگز فکرش را هم نمی کردم
که او همان کسی ست که بعدها
بارها برایش میمیرم . . .

یک دل سیر

sir