ورود به کانال تلگرام شیروخط

استاتوس پدرانه

پدرم رفت

pe1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

کوه مثل پدر

pe2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

بابام یعنی دنیام

pe3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

گیف تبریک روز پدر

pedar-gif

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

عکس متحرک درباره پدر

gif-pedar

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

پدر اولین عشق زندگی

p1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

فرشته مرد

p2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

سلامتی همه پدرا

p3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

عشق دختر و پدر

p4

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

روزگار پدرم را گرفت

p5

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی