برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


استاتوس کوتاه عاشقانه

جگرگوشه مایی

عشق

مائیم و
تو ای جان ؛
که جگر گوشه مایی . . .
شهریار

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

زلزله ی عشق

zelzele

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن