ورود به کانال تلگرام شیروخط

استاتوس

به دردت دچارم

digari

من به درد تو دچارم
تو به درمان کسی دیگر Big Frown

جبر انتخاب

entekhab

عمری ست
بین ماندن و رفتن معطّلیم
لعنت به جبر دائمی انتخاب ها . . .

از خیال تو

cheshm3

گفتی :
مگر به خواب ببینی رخ مرا
دیوانه از خیال تو
خوابم نمی‌برد !
سجاد شهیدی

رد تنهایی

cheshm2

هرچه صورتم راشستم
باز رد تنهایی در آیینه بود !

دلت را لازم دارم

cheshm1

بند دل من
به لبخندهای تو بند است
برای دوست داشتنت اما
لبخندهایت را نه
دلت را لازم دارم !
مهدیه لطیفی

بوی جگر سوخته

gh6