ورود به کانال تلگرام شیروخط

اس ام اس خیلی زیبا

تو نیمی از منی

11lmبه گمانم تو نیمی از منی که انقدر میخواهمت؛
وگرنه هر دوِ ما به یک اندازه خودخواهیم!
ثنا کاشانی

خب گناه دارم

daram

خدایا درسته
خیلی گناه دارم
ولی خب گناه دارم !