خواهشا نرو

text4

ای کاش
یکی بیاید که وقتِ رفتن
نرود…
سید علی صالحی