ورود به کانال تلگرام شیروخط

اس ام اس غمناک

شب همه چیز فرق می کند

d1

خیلی راحت است که آدم
روز به همه چیز بی اعتنا باشد
اما شب همــه چیز فرق می کند . . .

با اینکه بی تاب منی

gh3

خب گناه دارم

daram

خدایا درسته
خیلی گناه دارم
ولی خب گناه دارم !