ورود به کانال تلگرام شیروخط

اس ام اس غمگین 94

خب گناه دارم

daram

خدایا درسته
خیلی گناه دارم
ولی خب گناه دارم !

همان بهتر که نباشد

gh1

هر فردی بهترین هم که باشد ، اگر زمانی که باید باشد، نباشد ;
همان بهتر که نباشد . . .
لوئیس بونوئل