ورود به کانال تلگرام شیروخط

اشعار امید صباغ نو

چال گونه ات

tar1

سکوت شهر

sokoot