برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


اشعار علیرضا آذر

آدم که عاشق شد

adam_ke

آدم که عاشق شد؛ گرما نمیفهمد
آدم که عاشق شد؛ من من، نمیفهمد
طوفان نمیفهمد، سرما نمیفهمد
چیزى نمیفهمد، اصلا نمیفهمد !
علیرضا آذر

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

من خودم بودم

6l

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 


بستن