برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


ای کاش

یکی باشد

کاش

کاشکی یکی باشد
لبخندهای تو را شب به شب
برایم تجویز کند . . .
امیرمسعود ضرابی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

مرا کاش نباشد

to-bash

ای کاش تو باشی
و مرا کاش نباشد Rose

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن