برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


بسلامتی مادر

مادر مرا ببخش

مادر مرا ببخش

مادر مرا ببخش بخاطر شکست هایم ؛
انتخاب هایم ، تنهایی هایم
و گریه هایم ؛
که همه بخاطر کس دیگر بود …
اما تو غصه ام را خوردی !
الهه سادات دانیالی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

سلامتی همه مادرا

madar2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن