برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


بعضیا

نیت خیر

niat

بعضیا از روی نیت خیرشون
برای ما کاری می کنن
که کاملا به ضرر ماست Confused

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

ناراحت چی هستی

tik4

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

برخورد سرد من با بعضیا

ti1

به بعضیا باید گفت
شما نگران برخورد سرد من نباشید
با اونی که باید گرم باشم
داغ داغم …

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 


بستن