ورود به کانال تلگرام شیروخط


بهترین رفیق

دل قرص

ghors

هیچ وقت
قرص هایی که حال آدم را خوب می کنند
جای خوب هایی که
دل آدم را قرص می کنند
نمی گیرند !

دل با دوست مشغول است

d1