ورود به کانال تلگرام شیروخط

بی معرفتی

دوستانم دشمنند

doostanam

یا در قفس آتش بزن پروانه ها را
یا بازگردان آسمان ها را به آن ها

چون دوستانم دشمنند و دشمنان دوست
وا می نهم بعد از تو ” آنها “ را به ” آنها “

فاضل نظری

کیا پشتم بودن

doshman

کار دنیا رو باش

donya