برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


بی معرفتی

دوستانم دشمنند

doostanam

یا در قفس آتش بزن پروانه ها را
یا بازگردان آسمان ها را به آن ها

چون دوستانم دشمنند و دشمنان دوست
وا می نهم بعد از تو ” آنها “ را به ” آنها “

فاضل نظری

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

کیا پشتم بودن

doshman

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

کار دنیا رو باش

donya

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن