ورود به کانال تلگرام شیروخط


بی معرفت

دوستانم دشمنند

doostanam

یا در قفس آتش بزن پروانه ها را
یا بازگردان آسمان ها را به آن ها

چون دوستانم دشمنند و دشمنان دوست
وا می نهم بعد از تو ” آنها “ را به ” آنها “

فاضل نظری

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

ناراحت چی هستی

tik4

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

دوست اشتباهی

tik3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف